Υπηρεσίες

  1. Πρόγραμμα επιδότησης “φωτοβολταϊκά στη στέγη” (συστήματα ισχύος έως 10,8 kW με μπαταρία).
  2. Net metering χωρίς επιδότηση, με αποθήκευση ή χωρίς, με ισχύ εως 100 kW.
  3. Προετοιμασία φακέλου και μελέτη φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος έως 500 kW για ανεξάρτητους παραγωγούς ενέργειας προς πώληση.